“Ramada” հյուրանոցային համալիր

Շինության ղեկավարման համակարգի և համարային ֆոնդի ղեկավարման և վերահսկման համակարգի նախագծում և ներդրում` հիմնված Schneider Electric Smart- Struxure Building Operation լուծման վրա: