“Դվին” հյուրանոցային համալիր

Շինության ղեկավարման համակարգի և համարային ֆոնդի ղեկավարման և վերահսկման համակարգի նախագծում և ներդրում` հիմնված Schneider Electric – Eco Struxure  լուծման վրա: