Էներգամատակարարում, էլեկտրաէներգիայի պաշտպանություն եւ տրանսֆորմատորներ